Generator Elektronicznych Wniosków i Wykazów Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi nowoczesne narzędzie umożliwiające za pośrednictwem strony www wszystkim zainteresowanym otrzymaniem świadczeń z Funduszu wyliczenie składników wynagrodzeń oraz pozostałych świadczeń wraz z należnymi podatkami i składkami ZUS. Celem serwisu jest udostępnienie wzorów wykazów: zbiorczego, uzupełniającego, zaliczkowego, powodziowego, wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczki oraz wniosku indywidualnego osobom występującym o świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, umożliwienie wyliczenia składników płac oraz pochodnych, wydrukowanie wybranego wykazu zgodnie z obowiązującym w tym zakresie drukiem rozporządzenia, podpisanie wygenerowanego wykazu bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, wygenerowanie pliku csv obejmującego wpisane przez użytkownika dane celem importu do Systemu Obsługi Wniosków i Administracji (SOWA), umożliwienie eksportu danych z wykazu do arkusza kalkulacyjnego. Realizacja przedmiotu rozszerza dostęp do usług administracji związanych z wypłatą świadczeń pracowniczych wpisując się w cele e-administracji.

Przy korzystaniu z generatora zaleca się zastosowanie najnowszych wersji przeglądarek IE, FF lub Chrome

Zasady wypełniania wniosków i wykazów:

1. Wszystkie pola wymagane i wskazane przez generator powinny być wypełnione.

2. Wnioski i wykazy należy bezwzględnie zapisać po ukończonej pracy. Zapisywanie wniosku odbywa się przy użyciu przycisku znajdującego się z prawej strony formularza

3. Dane zapisywane są w formacie csv i zapisywane są lokalnie na komputerze osoby wypełniającej. Po naciśnięciu przycisku zapisz należy wskazać miejsce docelowe składowania pliku:

 

W przypadku wykazów istnieje możliwość zapisania pliku zabezpieczonego hasłem. W przypadku wyboru tej opcji pojawi się na ekranie użytkownika komunikat z hasłem, który trzeba zapisać lub zapamiętać aby móc otworzyć plik.

 

 

 

Zabezpieczenie hasłem jest istotne przy przekazywaniu danych właściwemu wojewódzkiemu urzędowi pracy, gdyż wygenerowane dane wczytywane są do Systemu Obsługi Wniosków i Administracji (SOWA) aby ponownie przeanalizować zawartość wyliczeń.

  1. Aby wczytać po przerwanej pracy zapisany wykaz należy wypakować zapisane pliki csv

 

Następnie wskazać klikając przycisk importuj z csv plik o nazwie:

wz_dane_podstawowe…..

a następnie wcisnąć przycisk importuj z csv wskazać kolejny plik o nazwie:

wz_zalacznik……..

 

 

 

 

  1. Rozszerzenie widoku, ukrycie przycisków z prawej i lewej strony odbywa się poprzez najechanie myszką i kliknięcie w zaznaczony na zrzucie ekranu element:

 

  1. Osoba wypełniająca wykaz może wpisać własne wartości przy wypełnianiu wykazu, nie korzystając z wyliczeń generatora. Zmiana wyliczeń spowoduje podświetlenie wiersza obejmującego zmienione dane osoby. Także plik wczytywany ze zmienionymi danymi będzie posiadał podświetlone wartości.

 

 

  1. W celu wydruk wykazu, wniosku należy skorzystać z przycisku znajdujacego się po prawej stronie

 

lub poprzez wygenerowanie pdf

 

 

Pomoc w zakresie działania generatora można uzyskać pod numerem telefonu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 22 661 18 51 lub e-mailowo pomoc.DI@mpips.gov.pl

 


Data publikacji: 2013-12-12 05:44:49, autor: Michał Dąbrowski ; data aktualizacji: 2018-02-15 12:17:31, autor: Michał Dąbrowski
Strona główna Historia Funduszu Prawo Ogłoszenia Plan FGŚP Wykonanie FGŚP
Wniosek indywidualny Wniosek indywidualny zaliczkowy Wykaz zbiorczy Wykaz zbiorczy powodziowy Wykaz zbiorczy zaliczkowy Wykaz uzupełniający Wykaz antykryzysowy
Pomoc Kontakt
Wykonanie: Hostlab