Dane firmy ubiegajacej się o pomoc publiczną z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach ustawy antykryzysowej

Proszę wypełnić formularz.
Dane przedsiębiorstwa
Nazwa przedsiębiorstwa
 
Kod pocztowy i miejscowość
 
Ulica, nr domu, nr lokalu
 
NIP, REGON
 
Nr rachunku bankowego
 
Nazwa banku
 
Wielkość pracodawcy
 
Kod PKD
 
Dane umowy
 
Numer umowy
 
Data umowy
 
Kwota umowy
 
Dane dotyczące składanego wykazu i zakresu wnioskowanych świadczeń
 
Okres od
do
 
Rodzaj wykazu
 
Data złożenia wykazu
 
  Osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego
 
Tytuł
 
Imię
 
Nazwisko
 
Kwota wnioskowanych świadczeń
 
Wykaz składany do Marszałka Województwa
 
Liczba osób na wykazie
 
Składka wypadkowa pracodawcy
 
Składka ememerytalna pracownika
Suma stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika
 
Składka rententowa pracownika
Kwota zasiłku dla bezrobotnych (100%)
 
Składka chorobowa pracownika
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
 
Ubezpieczenie zdrowotne
Zaliczka na podatek dochodowy
 
Składka emerytalna pracodawcy
 
Składka rentowa pracodawcy
 
Wynagrodzenie minimalne
 
Składka na FGŚP
 
Składka na Fundusz Pracy
 
Maksymalny wymiar obniżenia
 
Ulga podatkowa
Koszt uzyskania przychodu
 

   
Strona główna Historia Funduszu Prawo Ogłoszenia Plan FGŚP Wykonanie FGŚP
Wniosek indywidualny Wniosek indywidualny zaliczkowy Wykaz zbiorczy Wykaz zbiorczy powodziowy Wykaz zbiorczy zaliczkowy Wykaz uzupełniający Wykaz antykryzysowy
Pomoc Kontakt
Wykonanie: Hostlab
Nowy wykaz aktykryzysowy Importuj z csv
Zapisz csv
Zapisz pdf
Drukuj

Informacja